Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Magma Plumbing System of Late Cretaceous Volcanism in the Giresun Area, NE Turkey: Evidences from Mineral Chemistry and Thermobarometry

Internationally participated Cappadocia Geosciences Symposium, Niğde, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.201-202

Petrogenesis of mafic dykes in the Eastern Sakarya Zone, NE Turkey

7th Geochemistry Sympossium, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.252-253

Books & Book Chapters

Volkanostratigrafik, Jeokronolojik ve Jeokimyasal Yeni Veriler Işığında KD Türkiye Geç KretaseVolkanizmasının Kökeni, Gelişim Süreci ve Oluşum Ortamının Değerlendirmesi

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50 Kuruluş Yılı Etkinlikler Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Korkmaz, Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.105-118, 2016