Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Abd, Turkey

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Abd, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’si (Metin-İnceleme) ve Yûsuf-ı Sîneçâk’in Cezîre-i Mesnevi’sinin Türkçe Şerhleri (Karşılaştırma-Sadeleştirilmiş Ortak Metin)

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Abd

 • 2011 Postgraduate

  Şerîf Muhammed Efendi'nin Menâkıbu'l-Evliyâsı (İnceleme-Metin-İndeks)

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlanması ve Yürütülmesi

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi