Assoc. Prof. ŞÜKRÜ KELEŞ


Tıp Fakültesi, Temel Tıp

Tıp Tarihi ve Etik


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Keles Sukru

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2016

2010 - 2016

Doctorate

Ankara University, Ankara University Institute of Health Science, History of Medicine and Ethics , Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Ankara University, Ankara University Institute of Biotechnology, Basic Biotechnology, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Ankara University, Ankara University Faculty of Health Education, Health Education, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

Vocational Course

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2021

2021

(Online) Temel Eğitici Eğitimi Kursu

Vocational Training

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2020

2020

Uzaktan (Online) Olgu Temelli Öğrenim Kursu

Vocational Training

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2020

2020

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Gelişim Mesleki Faaliyetleri Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ-1. Modül)

Vocational Training

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2018

2018

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğiticisi Gelişim Programı, Uygulamalı 40 saat Eğitici Gelişimi Kursu

Vocational Training

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018

2018

Etik Vaka Müzakeresi

Vocational Training

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını

2018

2018

Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Vocational Course

Klinik Araştırmalar Derneği

2016

2016

Eğiticilerin Eğitimi

Vocational Training

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

2020 - 2023

2020 - 2023

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

2018 - 2020

2018 - 2020

Lecturer PhD

Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Expert PhD

Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Medical Writing

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Hakları

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Dönem 4 / Seçmeli Staj)

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Etiği ve Felsefesi (Dönem 2 / Seçmeli)

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel Film Okumaları: Sinemada Tıp ve Etik (Dönem 1 / Seçmeli)

Doctorate

Doctorate

Basic Issues in Bioethics

Undergraduate

Undergraduate

Tıp Etiği Özel Konular ( Dönem 3 / Zorunlu)

Undergraduate

Undergraduate

Tıp Tarihi (Dönem 1 / Zorunlu)

Undergraduate

Undergraduate

Tıp Etiği (Dönem 2 / Zorunlu)

Undergraduate

Undergraduate

History of Medicine (Elective)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Lectures on the Will to Know

KELEŞ Ş.

Turkish Journal of Bioethics, vol.3, no.2, pp.124-126, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

State / Power can identify positive rights?

KELEŞ Ş.

Turkish Journal of Bioethics, vol.1, no.4, pp.220-222, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Anadolu'nun İlk Tıp Gazetelerinden Hekim'de Yayınlanan Veba Yazılarının Yorumlanması

KELEŞ Ş.

Uluslararası Tarihsel, Yasal, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 September - 15 October 2022, pp.137

2022

2022

Kongreler Nereye Gidiyor?

KELEŞ Ş.

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 05 September 2022

2022

2022

Nörogelişimsel Bozukluklarda Ruh Sağlığı Hizmetinde Çocukluktan Erişkinliğe Geçiş Süreci

YAĞMUR K. A., KARAÇAM DOĞAN M., KELEŞ Ş., YILDIZ M. İ., ÇAK ESEN H. T.

31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 May 2022

2022

2022

Tıbbi Etik Proje Önerileri

KELEŞ Ş.

14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 March 2022

2021

2021

Eğitim Uygulamalarında Deney Hayvanı Kullanımı: Etik Kaygılar

KELEŞ Ş.

3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2021, pp.276-281

2021

2021

Kök Hücre Donörü Araştırmalarında Etik Problemler

KELEŞ Ş.

13. Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 02 April 2021

2021

2021

Etik ve Bilgi Mahremiyeti

KELEŞ Ş.

Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 13 February 2021

2019

2019

Veganism and Bioethics

KELEŞ Ş.

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24 - 25 October 2019

2019

2019

Bedenin Biyonik İnşası: Homo Silicium

KELEŞ Ş.

X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 October 2019

2019

2019

Dezavantajlı Gruplara Sağlık Hizmeti Sunumu ve Etik

KELEŞ Ş.

Ankara Tabip Odası - Etik ve İyi Hekimlik Uygulamaları Güz Okulu, Ankara, Turkey, 21 September 2019

2018

2018

Vicdani Ret Kavramının Hekimlik Alanını Kapsama Olanağı Konusunda Etik Bir Analiz

YALIM N. Y., KELEŞ Ş.

ODTÜ III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2018

2018

2018

İnsanda Bilinç Aktarımı: İnsani Değerlerin Ötesine Geçiş mi?

KELEŞ Ş.

ODTÜ III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2018

2018

2018

Tıp Etiği Eğitiminde Simülasyon: Hassasiyet Okurunun Temel Rolü

KELEŞ Ş.

Sağlıkta İletişim ve Etik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.25-26

2018

2018

Türk Psikiyatri Geleneğinde İstisnai Bir Psikiyatri Tarihinin İzi Sürülebilir mi?

KELEŞ Ş.

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 29 October 2018

2018

2018

Doktor Ölüm: Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinin Ötanazi Olgusuna Yaklaşımı.

KELEŞ Ş., DEMİR M., BÜKEN N.

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını, Mersin, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.48-50

2018

2018

Tıp Fakültesine Başlarken: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliği Öğreniyorum Programı

TURAN S., DEMİRÖREN M., TAŞDELEN TEKER G., ÇİFTÇİ ATILGAN S. B., ABAY Ş. E., SEZER B., et al.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.45-46

2018

2018

Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıp Etiği Seçmeli Stajları Eğitim Programları ve Öğrenci Rehberlerinin Geliştirilmesi.

KELEŞ Ş., DEMİR M., İLGİLİ Ö., TURAN S., BÜKEN N.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.191-192

2017

2017

Ethical discourse of psychiatrists about sexual identity and sexual orientation.

KELEŞ Ş., Yımaz Özpolat A. G., YALIM N. Y.

WPA XVII Word Congress of Psychiatry, Berlin, Germany, 8 - 12 October 2017

2017

2017

Babalık Gazetesi’nde Yayımlanan 2 Aralık 1923 Tarihli Mecburi Hizmetle İlgili Bir HaberinDeğerlendirilmesi.

KELEŞ Ş.

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017

2017

2017

Etik Boyutu ile Ayrımcılık Yasağı ve Genetik Tanı Testleri

KELEŞ Ş.

İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi - IV. Ulusal Sağlık Hukuku - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi- Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 March 2017

2014

2014

Tıp Tarihi Açısından Biyoterörizm Kavramı, 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu

KELEŞ Ş.

6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 September 2014

2008

2008

Investigation of Tumor Suppressor Gene (p53) Locus 17p13 in Endometriosis

TEKŞEN A. F., KELEŞ Ş., ŞATIROĞLU M. H.

European Human Genetic Conference, Barselona, Spain, 31 May - 03 June 2008, vol.16, pp.223

Books & Book Chapters

2022

2022

Aşı ve Etik

Keleş Ş., Topbaş M., Beyhun N. E.

in: Aşı İletişimi, Nur Baran Aksakal,Erol Nezih Orhon,Murat Topbaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.215-228, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Being an agent in a robot and artificial intelligence age: Potentiality or dystopia?

İSPİR Z., KELEŞ Ş.

in: UTOPIAN THINKING IN LAW, POLITICS, ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY Hope in a Hopeless World, van Klink Bart, Soniewicka Marta, van den Broeke Leon, Editor, Edward Elgar , Cheltenham, pp.285-304, 2022

2021

2021

Yaşamın Sonu ile İlgili Yaklaşımların Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Açısından Değerlendirimesi

Müderrisoğlu M. C., Keleş Ş.

in: Danse Macabre – Ölüm ve Ölüm Uygulamaları, Elif Başak Aksoy,Ali Metin Büyükkarakaya, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.585-606, 2021

2019

2019

SAĞLIK PROGRAMLARI MESLEK ETİĞİ

Keleş Ş. (Editor)

Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2019

2019

2019

Vaka Tartışmaları ve Etik Değerlendirme

DEMİR KARABULUT S., GÜLPINAR G., HALİDİ G., KELEŞ Ş., YALIM N. Y.

in: Sağlık Programları Meslek Etiği, YALIM NEYYİRE YASEMİN, KELEŞ ŞÜKRÜ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.93-149, 2019

2019

2019

Temel Etik Kavramlar ve Byoetik Yaklaşımlar

KELEŞ Ş.

in: Sağlık Programları Meslek Etiği, Şükrü KELEŞ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-27, 2019

Other Publications

2020

2020

Telepsikiyatri Uygulamasında Etik Konular

Keleş Ş.

Technical Report, pp.23-25, 2020

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Advisory Committee Member

2016 - Continues

2016 - Continues

TÜRKİYE BİYOETİK DERGİSİ (Turkish Journal of Bioethics, TJOB)

Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Türkiye Felsefe Kurumu

Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Türk Hematoloji Derneği, Kök Hücre Akademisi - Donör Araştırmaları Takımı ( DART), Tıp Etiği Destek Birimi

Member of Advisory Board

2018 - Continues

2018 - Continues

Turkish Bioethics Association

Board Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Agriculture and Food Ethics Association

Member

Scientific Refereeing

August 2022

August 2022

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2020

April 2020

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Journals

February 2020

February 2020

GAZI MEDICAL JOURNAL

Journal Indexed in ESCI

September 2019

September 2019

TÜRK PSIKIYATRI DERGISI

Journal Indexed in SSCI

June 2019

June 2019

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

Journal Indexed in SCI-E

Scientific Consultations

2022 - Continues

2022 - Continues

Project Consultancy

TÜBİTAK 1001

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp, Turkey

2021 - Continues

2021 - Continues

Scientific Consultancy

Türk Hematoloji Derneği / Kök Hücre Nakli Bilimsel Araştırma Kurulu

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp, Turkey

Tasks In Event Organizations

Aralık 2021

Aralık 2021

I.th International Medicine, Health and Communication Sciences Congress

Scientific Congress

Keleş Ş.
Turkey

Ekim 2018

Ekim 2018

X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu

Scientific Congress

Keleş Ş.
İstanbul, Turkey


Invited Talks

April 2021

April 2021

Kök Hücre Donörü Araştırmalarında Etik Problemler

Conference

13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi-Turkey

February 2021

February 2021

Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu - Etik ve Bilgi Mahremiyeti

Conference

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Turkey

March 2018

March 2018

IV. Ulusal Sağlık Hukuku “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi” Sempozyumu - Etik Yönleriyle Ayrımcılık Yasağı ve Genetik Tanı Testleri

Conference

Kadir Has Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 11

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi