Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Formation of Professional Identity in Nursing

Turkish Journal of Bioethics, vol.8, no.2, pp.82-89, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Hekimlik Mesleğinde Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Tıp Tarihi, Tıp Hukuku ve Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.11, no.1, pp.131-150, 2021 (National Refreed University Journal)

Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Görev Alan Eğiticilerin Etik Sorumlulukları

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.29, no.4, pp.287-298, 2020 (Other Refereed National Journals)

Seçim Yapmanın Olanaklılığı Üzerine Bir Değerlendirme

TÜRKİYE BİYOETİK DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.165-168, 2019 (Other Refereed National Journals)

Thematic Assessment of Medical Students’ Approaches to the Phenomenon of Euthanasia

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.18, no.55, pp.25-40, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Palliative Care Services Directive and Ethical Values

Journal of Anesthesia (JARSS), vol.25, no.3, pp.15-19, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bilme İstenci Üstüne Dersler

TÜRKİYE BİYOETİK DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.124-126, 2016 (Other Refereed National Journals)

Biyoetik Açısından Biyoterörizm

Türkiye Biyoetik Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Genetik İnsanın Özgür ve Özerk Oluş Konumunu Tehdit Eder mi

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Veganism and Bioethics

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24 - 25 October 2019

Bedenin Biyonik İnşası: Homo Silicium

X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 October 2019

Vicdani Ret Kavramının Hekimlik Alanını Kapsama Olanağı Konusunda Etik Bir Analiz

ODTÜ III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2018

İnsanda Bilinç Aktarımı: İnsani Değerlerin Ötesine Geçiş mi?

ODTÜ III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2018

Türk Psikiyatri Geleneğinde İstisnai Bir Psikiyatri Tarihinin İzi Sürülebilir mi?

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 29 October 2018

Doktor Ölüm: Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinin Ötanazi Olgusuna Yaklaşımı.

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını, Mersin, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.48-50

Tıp Fakültesine Başlarken: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliği Öğreniyorum Programı

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.45-46

Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıp Etiği Seçmeli Stajları Eğitim Programları ve Öğrenci Rehberlerinin Geliştirilmesi.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.191-192

Babalık Gazetesi’nde Yayımlanan 2 Aralık 1923 Tarihli Mecburi Hizmetle İlgili Bir HaberinDeğerlendirilmesi.

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017

Tıp Tarihi Açısından Biyoterörizm Kavramı, 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu

6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 September 2014

Books & Book Chapters

Yaşamın Sonu ile İlgili Yaklaşımların Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Açısından Değerlendirimesi

in: Danse Macabre – Ölüm ve Ölüm Uygulamaları, Elif Başak Aksoy,Ali Metin Büyükkarakaya, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.585-606, 2021

Vicdani Ret Kavramının Hekimlik Alanını Kapsama Olanağı Konusunda Etik Bir Analiz

in: III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, Selma Aydın Bayram,Fulden İbrahimhakkıoğlu,Cenk Özdağ,Barış Parkan,M. Sinan Şenel,Halil Turan, Editor, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, pp.81-96, 2021

Vaka Tartışmaları ve Etik Değerlendirme

in: Sağlık Programları Meslek Etiği, Neyyire Yasemin Yalım, Şükrü Keleş, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.89-146, 2019

Temel Etik Kavramlar ve Byoetik Yaklaşımlar

in: Sağlık Programları Meslek Etiği, Şükrü KELEŞ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-27, 2019

Other Publications