Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HARDNESS, ADHESION AND WEAR PERFORMANCE OF DUPLEX TREATMENT COATINGS OF NITRIDE / TiAlZrN WITH DIFFERENT Zr TARGET CURRENT

Journal Of Materials Engineering And Performance, cilt.30, sa.1, ss.638-651, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigating the structure, adhesion and tribological properties of Al and Zr-doped TiN coatings with various substrate bias voltage and working pressure

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanical properties of friction stir welded St 37 and St 44 steel joints

MATERIALS TESTING, cilt.60, sa.12, ss.1163-1170, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Microstructure and mechanical properties of friction-stir welded St52 steel joints

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, cilt.25, sa.12, ss.1457-1464, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Microstructural and Mechanical Properties of Friction Stir Welded Nickel-Aluminum Bronze (NAB) Alloy

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.25, sa.1, ss.320-326, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of two-pass friction stir processing on the microstructure and mechanical properties of as-cast binary Al-12Si alloy

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.636, ss.311-319, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of equal-channel angular extrusion on the mechanical and tribological properties of as-cast Zn-40Al-2Cu-2Si alloy

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.527, sa.15, ss.3480-3488, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of equal-channel angular extrusion on mechanical and wear properties of eutectic Al-12Si alloy

MATERIALS & DESIGN, cilt.31, sa.2, ss.782-789, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of severe plastic deformation on tensile properties and impact toughness of two-phase Zn-40Al alloy

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.490, ss.403-410, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Copper diffusion in ZnS thin films

PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, cilt.201, sa.13, ss.2948-2952, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DÖVME KALIPLARINDA AŞINMA MEKANİZMALARI

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, cilt.1, sa.1, ss.1-18, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Optimum Anodic Oxidation Parameters for Hardness and Wear Properties of AA7075-T6 Alloys Using Taguchi Design

Journal of Brilliant Engineering (BEN), cilt.2, sa.1, ss.10-18, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tabanca Gövdeleri İçin Polimer Kompozit Malzeme Geliştirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.38, ss.131-158, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Quantification of the Effects of Coating Parameters on the Properties of TiAlZrN Coatings

Journal of Brilliant Engineering (BEN), cilt.1, sa.4, ss.1-8, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Quantification of the Effects of Coating Parameters on the Properties of TiAlZrN Coatings

Journal of Brilliant Engineering (BEN), sa.4, ss.1-8, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of mechanical and microstructural properties of friction stir welded dual phase (DP) steel

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, cilt.629, ss.12010, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

’Microstructural Characterization and Mechanical Properties of St37/St52 Plates Joined by Friction Stir Welding

Dokuz Eylul University-Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering, cilt.,, ss.1-10, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilen St37/St52 Levhaların Mikroyapı Karakterizasyonu ve Mekanik Özellikleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.20, sa.59, ss.471-480, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microstructure, microhardness and tensile properties of FSWed DP 800 steel

Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, cilt.2, sa.81, ss.56-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microstructure, microhardness and tensile properties of FSWed DP 800 steel

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, cilt.81, sa.2, ss.56-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Applicability of Friction Stir Welding to steels

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, cilt.80, sa.2, ss.65-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Applicability of friction stir welding to steels

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, cilt.80, sa.2, ss.65-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

THE EFFECT OF TOOL PRESS FORCE TO WELDABILITY OF AA5754 AND AA6061 ALLOYS WITH FRICTION STIR WELDING METHOD

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.19, sa.7, ss.281-286, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECT OF TOOL PRESS FORCE ON THE WELDABILITY OF IF STEEL BY FRICTION STIR WELDING

NEW MATERIALS AND IT TECHNOLOGIES IN PRODUCTION ENGINEERING, cilt.1, sa.1, ss.55-68, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of friction and wear behaviors of CuSn10 alloy in vacuum

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, cilt.30, sa.30, ss.172-176, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çelik Parçaların Sıcak Daldırma Yöntemiyle Çinko ve Çinko-Alüminyum Alaşımı Kaplanması

MÜHENDİS VE MAKİNA, cilt.40, sa.468, ss.26-31, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rulmanlı Yataklarda Meydana Gelen Aşınma ve Yorulmanın Rulman Malzemesinin Yapısına Etkisi

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, sa.21, ss.351-361, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krom Kaplama İşlemindeki Bazı Parametrelerin Kaplama Kalitesine Etkisi

MÜHENDİS VE MAKİNA, cilt.38, sa.446, ss.27-32, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinko-Alüminyum Esaslı Alaşımların Yorulma Özelliklerinin İncelenmesi

Mühendis ve Makina, cilt.38, sa.444, ss.40-45, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzey Kaplamada Etkili Bir Yöntem PVD

Mühendis ve Makine, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WEAR BEHAVIOR OF TiAlZrN COATING FILMS AT VACUUM CONDITION

THE INTERNATIONAL CONFERENCE on MATERIAL SCIENCE and TECHNOLOGY (IMSTEC 2019), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.669-671

TiAlZrN VE TiAlCrNbN FİLMLERİN YÜKSEK SICAKLIKTAKİ TRİBOLOJİK DAVRANIŞLARI

THE INTERNATIONAL CONFERENCE on MATERIAL SCIENCE and TECHNOLOGY (IMSTEC 2019), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.584-588

WEAR BEHAVIOR OF TiAlZrN COATING FILMS AT VACUUM CONDITIONS

THE INTERNATIONAL CONFERENCE on MATERIAL SCIENCE and TECHNOLOGY (IMSTEC 2019), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.669-671

‘Investigation of Mechanical and Micrsotructural Properties of Friction Stir welded Dual Phase (DP) Steel

The 2nd International Conference on Material Strength and Applied Mechanics (MSAM 2019), Kiev, Ukrayna, 27 - 30 Mayıs 2019, cilt.629

THE EFFECT OF NITRIDING ON THE MECHANICAL AND WEAR PROPERTIES OF TıAlZrN COATED H13 STEEL

4. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, cilt.1, ss.101

NAB ALAŞIMININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE SİC TAKVİYE PARÇACIK ORANININ ETKİSİ

4. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, cilt.1, ss.101

Influence Bias Voltage and Working Pressure on the Microstructure, Scratch and Wear Properties of TiAlZrN Films Prepared by CFUBMS Technique

Fourth International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, cilt.1, ss.189-192

Mechanical, Structural and Tribological Properties of TiAlZrN Coated AISI H13 Steel

International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.1019-1022

WEAR AND FRICTION BEHAVIOR OF TIBN COATINGS UNDER DRY AND LUBRICATED CONDITIONS

3rd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018

TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF TiB2 COATINGS UNDER VACUUM CONDITION

International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2018), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018, ss.699

Development of Phosphor Composit Materials Using Friction Stir Processing

11th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.31

The Effect of Deposition Parameters on the Wear and Scratch Properties of TiAlZrN Coatings

International Science Applications of Thin Films, Conference Exhibition (SATF 2018), 17 - 21 Eylül 2018, cilt.1, ss.13-21

THE EXAMINATION OF BUTT WELDABILITY OF 2205 DUPLEX STAINLESS STEEL TO S355J2 STRUCTURAL STEEL

2 nd International Conference on Materials Design and Applications 2018, 5 - 06 Temmuz 2018

Al-5083 Alaşımının Mikroyapısal, Mekanik Ve Tribolojik Özelliklerinin Sürtünme Karıştırma Prosesi ile Iyileştirilmesi

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISTS), Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Microstructure, microhardness and tensile properties of FSWed DP 800 steel

The Silver Jubilee International Scientific Conference on ”Achievements in Mechanical and Materials Engineering”, 22 - 25 Ekim 2017

Applicability of Friction Stir Welding to Steels

Silver Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (AMME 2017), 22 - 25 Ekim 2017

Microstructural and Mechanical Properties of Friction Stir Welded Dissimilar Structural Steels

Euromat 2017, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 17 - 22 Eylül 2017

Mechanical Properties of Friction Stir Welded Dissimilar Structural Steels

European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process (EUROMAT 2017), Selanik, Yunanistan, 18 - 22 Eylül 2017, ss.9

Microstructure and Mechanical Properties of Fine-Grained Dual Phase 800 Steel Processed by Friction Stir Processed

European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process (EUROMAT 2017), Selanik, Yunanistan, 18 - 22 Eylül 2017, ss.11

Joining of Marine Steels by Severe Plastic Deformation-Induced Friction Stir Welding

European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process (EUROMAT 2017), Selanik, Yunanistan, 18 - 22 Eylül 2017, ss.5

The Wear Behaviour of 52100 Steel under Vacuum Environment

Balkan TRib'2017 (9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017

The Effect of Friction Stir Processing Parameters on The Wear Properties of Al5083 Alloys

Balkan TRib'2017 (9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.135-150

HAFİF SİLAHLAR İÇİN POLİMER KOMPOZİT MALZEME SEÇİMİ

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 06 Mayıs 2017 - 08 Mayıs 2007, cilt.1, ss.1-9

Microstructural Evolution Of Friction Stir Processed Low Carbon Steels

16. International Material Symposium (IMSP'2016), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.205

EFFECT OF FRICTION STIR PROCESSING ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HSLA STEEL

16th International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.126

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAKLI St52 ÇELİK BAĞLANTILARIN İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELİKLERİ

16th International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.270

METALİK YAPIŞTIRICILARIN ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANILABİLİRLİĞİ

16th International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.203

Formability of friction stir welded dissimilar materials of IF-steel and 6061 Al alloy

International Conference On Advances In Automotive Technologies 2016, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2016, ss.3

Formability of Friction Stir Processed Dual Phase 600 Steel

13th Junior EUROMAT 2016, Lausanne, İsviçre, 10 - 14 Temmuz 2016, cilt.1, sa.1, ss.26

NAB Bronzunun Vakum Ortamındaki Sürtünme ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.114-120

Formability of IF-Steel Sheets Severe Plastically Deformed By Friction-Stir Processing

IISS 15 2nd International Iron and Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.425-429

IF Çeliğinin Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerine Sürtünme Karıştırma Prosesinin Etkisi

15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.374-378

Effect of Stir Intensity on Microstructure during Friction Stir Welding of Nickel-Aluminum Bronze

NanoSPD-6 (Nanomaterials by Severe Plastic Deformation), Metz, Fransa, 30 Haziran - 04 Temmuz 2014, ss.6

Formability of IF-steel sheets severe plastically deformed by friction-stir processing

NanoSPD-6 (Nanomaterials by Severe Plastic Deformation), Metz, Fransa, 30 Haziran - 04 Temmuz 2014, ss.5

Enhancements in mechanical properties of friction stir processed eutectic Al-12Si alloy

NanoSPD-6 (Nanomaterials by Severe Plastic Deformation), Metz, Fransa, 30 Haziran - 04 Temmuz 2014, ss.4

Takım Baskı Kuvveti Kontrollü Sürtünme Karıştırma Kaynağı

IMSP'2010 Symposium, Pamukkale Univ., DENİZLİ, 13 - 15 Ekim 2010

Processing of IF-steel sheets by continuous equal-channel angular rolling

BNM-2009, Bulk Nanostructured Materials: from fundamentals to innovations, Ufa, Rusya, 22 - 26 Eylül 2009, ss.2

AlSi alaşımının Vakum Ortamındaki Sürtünme ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

Uluslar arası Katılımlı 19. Elektron Mikroskopi Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009

Investigation of Friction and Wear Behaviours of CuSn10 Alloy in Vacuum

IMSP2008, 12th International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, ss.2

Production of nanostructured and high strength IF-steel by severe plastic deformation

TMMOB Mechanical Engineering Chamber, IV. Iron-Steel Congress, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2007, ss.1

A Novel Method for Producing Improved Properties and Ultracrystalline Steel: Equal-Channel Angular Extrusion (ECAE)

TMMOB Mechanical Engineering Chamber, III. Iron-Steel Congress and Exhibition, Zonguldak, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.1

The Effects of Acetylation on Some Properties of Medium Density Fiberboards

The Fourth European Panel Products Symposium, Llandudno, Wales, İngiltere, 11 - 13 Kasım 2000, ss.193-200

Rulmanlı Yataklarda Meydana Gelen Yapısal Değişimler

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 2 - 04 Nisan 1997, ss.257-264

Kitap & Kitap Bölümleri

SKİ İLE SiC VE BN PARÇACIK TAKVİYE EDİLEN AA5182’NİN MİKROYAPISAL, MEKANİK ve TRİBOLOJİK İNCELEMESİ

MÜHENDİSLİK ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Akdoğan Eker Ayşegül, Dikicioğlu Adnan, Editör, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.374-394, 2019

Bilirkişi Raporları

AR-GE Merkezi Faaliyet İnceleme İzleyici Raporu

ASAŞ Alüminyum San. ve San. Tic. A.Ş., ss.13, Kocaeli, 2017

AR-GE Merkezi değerlendirme Raporu

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A. Ş., ss.10, İstanbul, 2017

Makale Değerlendirme

Mühendis ve Makina Dergisi, ss.1, Ankara, 2016

2016 yılı 1. dönem MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU proje değerlendirmek'2016-1-MALZEME M2_8' panele panelist.

MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU-27/05/2016 tarih TÜBİTAK - panele panelist, ss.4, Ankara, 2016

ETİ Makine San. Tic. A.Ş. 4.yıl faaliyetinin değerlendirilmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ss.4, Ankara, 2016