Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  FEN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ (ANTROPOSENTRİK, EKOSENTRİK, ANTİPATİK) FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018İLETİŞİMDE SADELİK: ETKİN DİNLEME & DOĞRU YORUMLAMA

  Personal Evolution , YAŞAMARTI

 • 2018BİLGİNİN GÜCÜ

  Personal Evolution , YAŞAMARTI

 • 2017İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Karadeniz Teknik Üniversitesi