Education Information

Education Information

  • 2014 - 2018 Postgraduate

    University Of Eurasia, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim Bilimleri, Turkey

  • 1992 - 1996 Undergraduate

    Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Turkey