Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sevilay Karamustafaoğlu Ufuk Kandaz

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.65-81, 2006 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.65-81, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin liderlik özellikleri ile duygusal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası IV. çocuk gelişimi kongresi 50 yılda çocuk gelişiminin iz bırakan yolculuğu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018

Babaların 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitime ve bakımına katılım durumlarının psikososyal davranışlarına etkisi

I.Ulualararsı okulöncesi eğitim kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2004, vol.3, pp.370-378

Books & Book Chapters

Özel Durumlarda Aile

in: Aile Eğitimi ve Katılımı, Ebru Ersay,Kübra KAnat, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.89-111, 2021 Sustainable Development

0-36 Aylık Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim

in: Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Esra Dereli,Güneş Salı, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.269-293, 2020 Sustainable Development

Okulöncesi Eğitim Programında Uyarlama ve Uygulama

in: Özel Eğitim Ve kaynaştırma, GÜL DERETARLA, EBRU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.181-215, 2019 Sustainable Development

Öğretimin Bireyselleştirilmesi

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, GÜl DERETARLA, EBRU, Editor, Nobel, Ankara, pp.159-168, 2019 Sustainable Development

Programa dayalı Değerlendirme

in: Erken Çocuklukta Çocuğu tanıma ve Değerlendirme, Kesicioğlu Oguz Serdar,Hacıibrahimoğlu Yıldırım Binnur, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.125-139, 2018

Türkiye

in: Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Aydoğan,Yasemin, Editor, Nobel, pp.455-466, 2017

Araç Gereç Geliştirme

in: Okul Öncesi Eğitim için Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Eser Ültay, Neslihan Ultay, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.24-40, 2016 Sustainable Development

Hikaye ve Öykuleştirme

in: Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri, Serpil Pekdoğan, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.19-52, 2016

Hikayeleştirme ve Öyküleştirme

in: Özel Öğretim Yöntemleri, Pekdoğan Serpil, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.19-51, 2016

Araç Gereç Geliştirme

in: Okul öncesi eğitimi için Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Eser Ültay, Neslihan Ültay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.24-40, 2016

Yaratıcılığın Kuramsal Temelleri

in: Yaratıcılığın Keşfi, Çelebi Öncü Elif, Editor, Hedef Cs, Ankara, pp.24-33, 2016

Yaratıcılığın Kuramsal Temelleri

in: her yönüyle Okul Öncesi Eğitim Yaratılığın Keşfi, "Öncü Çelebi E", Editor, Hedef Cs Yayıncılık Ve Mühendislik, Ankara, pp.26-38, 2014 Sustainable Development