Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Büyük Harp’ten Milli Mücadele’ye Basında Kadın ve Kadınlık Tartışmaları

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.6, no.4, pp.1396-1422, 2020 (Other Refereed National Journals)

Cemiyetler Hukuku Açısından Erzurum Kongresi

Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.10, pp.259-282, 2020 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Dönemi'nde Trabzon'da Dernek Faaliyetleri

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, no.26, pp.507-553, 2019 (Other Refereed National Journals)

KİTAP DEĞERLENDİRME/BOOK REVİEW : BAŞLANGIÇTAN HALKEVLERİNE TRABZON’DA TİYATRO

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.12, no.24, pp.295-300, 2018 (Other Refereed National Journals)

Amerikan Belgeleri Işığı Altında Cumhuriyetin İlk Yılarında Türkiye’de Eğitim

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.11, no.23, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzon Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti (1918-1950)

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.22, pp.161-208, 2017 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Dönemi'nde ve Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Trabzon Polis Mektebi

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.10, no.19, pp.139-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Emigration From Yugoslavia To Turkey (1923-1960)

Turkish Review of Balkan Studies, no.9, pp.145-176, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vatan Müdafaasında Türk Kadınının Fedakarlığına bir Örnek: Balkan Savaşlarında Trabzon Kadınlarının Yardımları

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu 12-14 Aralık 2019,UKTS-1, Trabzon, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.679-701

II. Dünya Savaşı’nın Ardından Akçaabat’ta Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar (1944-1950)

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, (12-14 Ekim 2018), Akçaabat-Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.857-866

İngiliz Dışişleri Bakanlığı siyasi İstihbarat Dairesinin Bir Memorandumuna Göre Kafkasya Üzerinde Türk-Alman İlişkileri

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, pp.91-120

Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ve Faaliyetleri

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 04 October 2018 Sustainable Development

Trabzon'da Dokumacılık Merkezli Kooperatif Faaliyetleri (1940-1950)

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu "Yazmalardaki El izleri", Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.614-630

II. Meşrutiyet Dönemi’nden Cumhuriyet’e Trabzon’da Dini Neşriyat

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.747-754

Mahmut Goloğlu'nun Toplum Eğitimine Yönelik Sosyo-Kültürel Yazıları

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.349-370

Books & Book Chapters

1930 Belediye Kanunu'ndan Lambert Planı'na Trabzon Belediyesinin Şehir İçi Ulaşım Faaliyetleri

in: Geçmişten Günümüze Karadeniz'de Ulaşım, Prof. Dr. Mehmet OKUR, Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KÖKSAL, Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKSOY, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.515-564, 2020 Sustainable Development

Acta Diurna'dan Resmi Ceride'ye Dünyada Resmi Gazete Geleneği

in: Zamanın İzleri- 2020 İmparatorluk Çökerken Gök Kubbeyi Omuzlamak ve Ulus İnşası, Prof. Dr. Temel Öztürk, Doç Dr. Bayram Sevinç, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Uzun, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.311-344, 2020

I. Dünya Savaşı'nda Karadeniz ve Kafkasya

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017

Osmanlı, Rus ve Fransız Belgelerinde Trabzon'un İşgali ve Muhacirlik

in: İşgal Göç ve Muhacirlik, Köksal A., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.15-45, 2016 Sustainable Development

Osmanlı, Rus ve Fransız Belgelerinde Trabzon’xxun İşgali ve Muhacirlik

in: Zamanın İzleri-2016- İşgal, Göç ve muhacirlik, Ahmet Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.15-45, 2016 Sustainable Development

Osmanlı, Rus ve Fransız Belgelerinde Trabzon'un İşgali ve Muhacirlik

in: İşgal Göç ve Muhacirlik, Ahmet Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, pp.15-45, 2016 Sustainable Development