Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat, Turkey

 • 1996 - 2000 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  TİYOFEN TAŞIYAN YENİ 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Kimya

 • 2013 Postgraduate

  Yeni Tiyofen İçerikli 1,2,4-triazol-3(5)-on Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Farmakolojik Özelliklerinin İncelenmesi" 2013.

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Kimya