Osmanlı Ordusunun Azerbaycan’xxdan Çekilişi ve Mondros Mütarekesi’nin Kafkasya’da Uygulanışı


OKUR M.

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text