Disruption of Lipoproteins in Projection of CAD Severity


UYDU H. A. , BOSTAN M., YILDIRMIŞ S. , DEMİR A., ATAK M., YILMAZ A., ...More

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslar arası Katılımlı Kongre &Lab. Expo, Turkey, 16 - 20 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey