İbadet Mekânlarinda İşitsel Konfor: İskender Paşa Camii Örneği


KAVRAZ M., İLBAN B.

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.637-647, 2020 (Peer-Reviewed Journal)