Camiboğazı (KD-Gümüşhane) Vezüvyan ve Flogopitlerinin Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri


Sipahi F., SADIKLAR M. B.

SÜ Jeoloji Müh. Böl. 20. Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, pp.415

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.415