Electromagnetic Launcher Area Defense System Design and İmplementation


Creative Commons License

Akyazı Ö., Bozdağ M. O., Akpınar A. S.

Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.27, no.2, pp.43-50, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-50
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, a space defense system driven by magnetic field is designed as an alternative to systems used to provide security and control of military or civil areas endangered for people and a prototype is realized. It is expected that the system designed will be alternative to defense systems which are being used nowadays. The main goal of this study is to design a defense system, which is more economical, has higher efficiency, need less maintenance and also has stronger controllability than existing systems. Thus, electrical and mechanical parts needed for the system are designed. The system realized is laser guided with high sensitivity and has ability for fast and slow movement 360o around the x-axis and 180o around the Y-axis. In this paper, electromagnetic launcher running with the effect of the magnetic field produced by windings is used as a launcher without any mechanical drive mechanism and effects of winding properties on the launcher performance is discussed. PIC 18F452 is used as a control unit and software needed is prepared. Moreover, the system mathematical expression is clarified in view of the fact that factors affecting bullet speed.

Bu çalışmada; insanlar için tehlikeli olan askeri veya sivil bölgelerin denetimini ve güvenliğini sağlamak için kullanılan sistemlere alternatif olarak manyetik alan ile çalışan alan savunma sistemi tasarlanmış ve prototipi gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistem mevcut kullanılan alan savunma sistemlerine karşı yeni bir alternatif sunması beklenmektedir. Çalışmanın amacı mevcut sistemlere göre daha ekonomik, daha verimli, az bakım gerektiren ve iyi kontrol edilebilir bir savunma sistemi oluşturmaktır. Bu bakımdan sistem için gerekli olan elektriksel ve mekaniksel donanımlar tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen sistem lazer güdümlü olup hassasiyeti yüksek ve x ekseni etrafında 360 derece, y ekseni etrafında 180 derece hızlı ve yavaş manevra yapabilme yeteneğine sahiptir. Yapılan çalışmada fırlatıcı olarak herhangi bir mekanik itici kullanılmadan sargıların oluşturduğu manyetik alanın etkisiyle çalışan elektromanyetik fırlatıcı kullanılmış ve sargı özelliklerinin fırlatma performansına etkileri incelenmiştir. Sistemde kontrol elemanı olarak PIC 18F452 kullanılmış ve gerekli olan yazılımlar hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada mermi hızını etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak sistemin matematiksel ifadesi açıklanmıştır.