Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar


ÇEPNİ S., ŞENEL ÇORUHLU T.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.117-128, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.117-128
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate, reflection of an in-service education course including alternative assessment techniques on learning environment. The sample of the study consists of two science and technology teachers and their 65 students. Semi-structured observation form, unstructured interview and survey were used for data collection. Interview and observation analysis were done according to qualitative
data analysis methods. Tables including frequency worth used for survey analysis. At the end of the study, it was found that both teachers used question and answer teaching technique as traditional measurement and assessment techniques, and teachers prefer to use alternative assessment techniques which prepared with little effort. Also, it can be found that students’ economic condition, parents’ educational background and students’ interest had positive effect to develop alternative assessment techniques including rich content.

Bu çalışmanın amacı; alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan bir hizmet içi eğitim kursundan kazanılan bilgilerin öğrenme ortamına yansıma durumlarını araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini hizmet içi eğitim kursuna katılan iki fen ve teknoloji öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarında öğrenim görmekte olan 65 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış gözlem formu, yapılandırılmamış mülakat soruları ve anket kullanılmıştır. Mülakat ve gözlem verilerinin
analizinde nitel veri analizine uygun analiz yapılmıştır. Anket verilerinin analizinde ise frekans değerlerinin bulunduğu tablolardan faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; her iki öğretmenin de geleneksel ölçme-değerlendirme tekniklerinden olan soru-cevap tekniğini çok fazla kullandıkları, alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden de hazırlanmasında kendilerine çok fazla zahmet gerektirmeyen teknikleri kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin ekonomik düzeylerinin, ailelerin eğitim düzeylerinin ve öğrenci ilgilerinin zengin içerikte alternatif ölçme değerlendirme tekniği geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.