Zon I Prematüre Retinopatisi Olgularında İntravitreal Bevacizumab Tedavisi: Fundus Floresein Anjiografi Bulgularıyla Uzun Dönem Sonuçlarımız


ÇELİK G., GÜNAY M.

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 42. BAHAR SEMPOZYUMU, OFTALMOLOJİDE ACİLLER, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey