THE DEATH OF ATATÜRK AND THE REFLECTIONS OF HIS FUNERALS IN TURKEY


Üçüncü U.

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.6, no.7, pp.1185-1215, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 7
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.9761/jasss1815
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.1185-1215
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mustafa Kemal Ataturk was born in Thessaloniki, 1881. He was the son
of
a middle class family. He was very hardworking and he was physically
strong in the childhood. Mustafa Kemal became a good commander after

completing his education in the mil
itary schools. He successfully fulfilled
important tasks at the Tripoli War, the Balkan Wars. He announced his name

with the victories in the Gallipoli, the First World War. He was promoted to

general rank owing to the achievements in the Eastern Front.
However, the
Ottoman Empire was defeated in the First World War. The territory of the

Ottoman Empire was occupied by the Allies after the Armistice of Mudros

which was signed on 30th October in 1918. After that the National Struggle

was launched under th
e leadership of Mustafa Kemal Pasha. This struggle
resulted in decisive Turkish victory. The whole world knew the name of

Mustafa Kemal Pasha.

After 1922, his career as a statesman was
predominated. He transformed
his
country into a modern state with the revolutions. In this respect, he gained respect of the whole world. The Grand National Assembly of Turkey gave him
surname Atatürk in 1934.

Hard-working years of his life caused various illnesses. Cirrhosis was
the worst of these diseases. Cirrhosis weakened Ataturk’s body. Ataturk died
on November 10, 1938 at 9.05 in spite of all medical treatments. Ataturk’s death
caused sadness in Turkey and abroad. His funeral ceremony was performed
with presence of the public and foreign visitors. In this study, it will be tried to
put forward the last days of Ataturk, his death, his funeral ceremony and the
effects of his death.

Mustafa Kemal Atatürk, 1881’de Selanik’te dünyaya geldi. Orta halli bir
ailenin çocuğuydu. Çocukluk yıllarında çok çalışkandı ve bedeni de oldukça
sağlıklıydı. Eğitimini askeri okullarda tamamlayarak iyi bir kumandan oldu.
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşlarında önemli görevleri başarıyla yerine
getirdi. Mustafa Kemal, adını tam anlamıyla Birinci Dünya Savaşı’nda
Çanakkale Cephesi’ndeki zaferleriyle duyurdu. Doğu Cephesi’ndeki başarıları
nedeniyle generalliğe terfi ettirildi. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu
Birinci Dünya Savaşı’nda yenildi. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros
Mütarekesi’nden sonra Osmanlı İmparatorluğu toprakları İtilaf Devletleri
tarafından işgal edildi. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Milli
Mücadele başlatıldı. Bu mücadele kesin bir Türk zaferiyle neticelendi. Mustafa
Kemal Paşa adını artık bütün dünya biliyordu.

1922’den sonra Mustafa Kemal Paşa’nın devlet adamı yönü ağır bastı.
Ülkesini devrimleri sayesinde modern bir devlete dönüştürdü. Bu yönüyle tüm
dünyada saygın bir yer kazandı. 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi ona
Atatürk soyadını verdi.

Atatürk’ün yoğun çalışması vücudunda değişik rahatsızlıklara yol açtı.
Hastalıklarının içinde en kötüsü ise sirozdu. Siroz Atatürk’ün bedenini
zayıflattı. Doktorlarının bütün tedavilere rağmen Atatürk 10 Kasım 1938’de saat
9.05’te vefat etti. Atatürk’ün ölümü Türkiye’de ve yurtdışında üzüntüyle
karşılandı. Cenazesi halkın ve yabancı misafirlerin büyük ilgisiyle kaldırıldı. Bu
çalışmada Atatürk’ün son günleri, ölümü, cenaze töreni ve ölümünün yankıları
ortaya konmaya çalışılacaktır.