Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri: 1984-2001 Türkiye Deneyimi


Emsen Ö. S., DEĞER M. K.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.7, pp.67-84, 2004 (Scopus)