Nüfus ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme


Telatar O. M., Terzi H.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.197-214, 2010 (Peer-Reviewed Journal)