Doğu Karadeniz Bölgesindeki Altın Yataklarının Karşılaştırmalı İncelemesi


TÜYSÜZ N., AKÇAY M.

Yerbilimleri ve madencilik kongresi bildiriler kitabı, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)