Yarbay Rawlinson’un Erzurum Anıları 1919


AKTAŞ H.

ATA Dergisi Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, no.2, pp.1, 1992 (Peer-Reviewed Journal)