Akıllı Telefon Seçim Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli - Analitik Hiyerarşi Süreci ile İncelenmesi


PERÇİN S., PANCAROĞLU M. S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.23, pp.113-130, 2019 (Peer-Reviewed Journal)