Sanayi 4.0 Olgunluk Modelleri Uygulamaları Üzerine Literatür İncelemesi


Baki B., Serdar D.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.11, no.22, pp.766-787, 2020 (Peer-Reviewed Journal)