Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi”: sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma


DİNÇ E., Varici İ.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.10, no.1, pp.67-86, 2008 (Peer-Reviewed Journal)