Tip I diyabetes mellitusu olan adölesanlar ve hemşirelik yaklaşımı


KAHRİMAN İ., KOBYA BULUT H.

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.1, no.3, 2015 (Peer-Reviewed Journal)