Yaklaşık Maliyetin Yüklenici Seçimindeki Rolü


BAŞAĞA H. B. , TOĞAN V.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.954-963

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.954-963

Özet

Devlet eliyle gerçekleştirilen çoğu ihalede yüklenicinin vermiş olduğu tekliflerin
değerlendirilmesinde aşırı düşük sorgulaması yapılmaktadır. Bu sorgulamada kullanılan
kriter de sınır değer olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, sınır değer hesabında
kullanılan parametrelerden biri olan yaklaşık maliyetin yüklenici seçiminde bir rolü
olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla, ihalesi yapılmış ve onaylanmış bir işin
yaklaşık maliyeti ve ihaleye verilen teklifleri kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır.
Öncelikle, yaklaşık maliyetin -%10 ile %10 bandında %1 aralıklı olarak hatalı
hesaplandığı varsayılıp 20 adet hatalı yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. Her bir hatalı
yaklaşık maliyete bağlı olarak sınır değerler yeniden hesaplanmış ve verilen teklifler her
hatalı değer için tekrar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yaklaşık maliyette
yapılacak bir hatanın ihaleyi alacak olan yükleniciyi değiştirebileceği ortaya çıkmıştır.