Mimicking hepatocellular carcinoma in a patient with hepatitis B after trauma-induced splenectomy intrahepatic splenosis


Creative Commons License

Kodalak T. A., Çekiç A. B.

23. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2024, pp.516

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.516
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ:Splenozis, travma veya splenektomi sonrası dalak dokusunun ototransplantasyonudur. Splenozis insidansı %44 - %76 arasında olsa da asemptomatik olması nedeniyle klinikte sık rastlanmamaktadır. Hematolojik nedenlerle yapılan splenektomi sonrası hastalığın devamına yol açabildiği gibi benzer radyolojik özellikleri nedeniyle Hepatoselüler karsinom (HCC) gibi yanlış teşhislere neden olabilmektedir. Bu sunumda travmaya bağlı splenektomi öyküsü olan Hepatit B (HBV)’ li bir hastada HCC ile karışan intrahepatik splenozis olgusunun sunulması amaçlanmıştır. YÖNTEM:Olgu Sunumu BULGULAR:42 yaşında erkek hasta, HBV nedeniyle takip edilirken yapılan kontrol ultrasonografide karaciğerde malign görünümlü lezyon saptanması üzerine tarafımıza başvurdu. Aktif şikayeti olmayan hastanın özgeçmişinde 5 yıl önce travma nedeniyle yapılan splenektomi öyküsü ve 20 yıl önce tanı konulan HBV enfeksiyonu mevcuttu. Hastaya planlanan tüm abdomen manyetik rezonans görüntüleme ve dinamik tüm abdomen bilgisayarlı tomografide, karaciğer segment 4A'da 35x32 mm boyutunda arteriyel fazda kontrastlanan, venöz fazda kontrastlanmada yıkanma izlenen HCC ile uyumlu kitle lezyonu, dalak lojunda, sol sürrenal bez komşuluğunda ve karaciğer sağ lob yüzeyinde de aksesuar dalaklara ait görünüm saptandı (Resim-1). Fizik muayenede göbek altı ve göbek üstü median insizyon skarı dışında özellik yoktu. Laboratuar incelemelerinde tümör markerları, karaciğer fonksiyon testleri ve enzimleri normal aralıkta idi. Hastaya HCC öntanısıyla yapılan laparatomide karaciğer segment 4’de karaciğer parankimine yapışık, dalak dokusuyla uyumlu görünümde 4x4 cm büyüklükte kitle gözlendi. Ayrıca diafram ve falciforme ligament üzerinde de benzer lezyonlar görüldü (Resim-2). Kitle geniş sınırlar ile eksize edilerek frozen incelemeye gönderildi. Kitlenin dalak dokusuyla uyumlu olduğu, malignite saptanmadığı tarafımıza bildirilmesi üzerine batın kapatıldı. Hasta postoperatif 6. günde şifa ile taburcu edildi. SONUÇ:Karaciğere ektopik olarak yerleşen dalak dokusu literatürde nadiren bildirilmiş olup HCC’den ayrılması oldukça zordur. Hepatit virüs enfeksiyonları halen HCC’nin en sık nedeni olmakla birlikte splenektomi ya da travma öyküsü olan HBV’li hastalarda ayırıcı tanıda intrahepatik splenozis de akılda bulundurulmalı, şüpheli hastalarda laparatomiden önce tanı için laparaskopik inceleme yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler karsinom, intrahepatik splenozis, splenektomi