Bölmeden Çıkarma Maliyetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi (Artvin Tütüncüler Orman İşletme Şefliği Örneği)


ACAR M., GÜMÜŞ S. , ÜNVER OKAN S. , HATAY T. Y.

Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.1393-1402

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Artvin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1393-1402

Özet

Ormancılık, zor arazi koşullarında yapılması ve mekanizasyon gerektirmesi sebebi ile maliyeti yüksek işlerdendir. Bu işler içerisinde maliyete en çok etki eden aşama, odun hammaddesi üretiminin bölmeden çıkarma safhasıdır. Bölmeden çıkarma gerek orman alanına gerekse çıkarılan ürüne zarar verebilmesi açısından da en önemli aşamadır. Çalışma alanındaki orman alanlarının ülkemiz orman alanları gibi zor arazi koşullarına sahip olması dikkate alındığında ekolojik dengenin düzeni için mekanizasyon ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Mekanizasyon kullanılması önemli bir masraf kalemi olduğu için öncesinde bölme bazında plan yapılması ekonomiklik açısından önemlidir. Çalışmanın amacı; mekanizasyon gerektiren bölmeden çıkarma yöntemlerinin arazi eğimi ve mevcut orman yolu durumuna göre bilgisayar ortamında analiz edilerek maliyetin belirlenmesi, çalışılacak bölmedeki bölmeden çıkarma maliyetlerinin bölmeden çıkarma yöntemlerine göre karşılaştırması yapılarak en ekonomik yöntemin seçilmesidir. Çalışma alanı Artvin Tütüncüler Orman İşletme Şefliği 49 numaralı bölme seçilmiştir. Bölmenin ortalama eğimi %71.9, taşıma mesafesi 315 m ve taşınacak odun hammaddesi miktarı da 312.87 m3’ tür. Bu kapsamda, çalışma alanında işletmenin planlarındaki bölmeden çıkarma maliyeti (288 sayılı tebliğe göre) 17170.20 TL, arazi yapısına göre hesaplanan maliyet 5787.18 TL’ dir. İşletmenin bölmeden çıkarma maliyeti, CBS kullanılarak oluşturulan arazi modeline ve benzer özellikteki bölmeden çıkarma çalışmalarındaki hesaba göre %196.7 daha fazla bulunmuştur.