Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Özelinde Akademik Filiz İşletmelerin Kuruluşunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Örneği


KALÇA A., DİNDAROĞLU Y., BAL B.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.485-500, 2017 (Peer-Reviewed Journal)