Besin protein ilişkili allerjik proktokolitli hastaların özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler: Çok merkezli deneyim


BÜYÜKTİRYAKİ A. B. , ÇELİK İ. K. , AKÇAL Ö., ÇAPANOĞLU M., CİVELEK E., GÜÇ B. U. , ...More

ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ, 2017, 18 - 22 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text