Düzensiz Hat Denizyolu Taşımacılığının Piyasa Yapısı ve Değerlendirilmesi


EROL S., DURSUN A.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.16, pp.153-170, 2016 (Peer-Reviewed Journal)