Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Düşük Fiyatlandırma ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansına Etkisi: İMKB Örneği


ER B., BULUT H. İ., Çankaya F.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.101-120, 2009 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, American History and Life, Art Source, Film & Television Literature Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Public Affairs Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-120
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study analyse the effect of  management ownership level on both the initial-day return (underpricing) and post-issue operating performance at the İstanbul Stock Exchange. In so doing, we compare both underpricing and the post-issue operating performance of high-ownership and low-ownership initial public offering(IPO) firms. We split the IPO sample into two groups based on the median alpha (the fraction of the firm retained by the pre-issue shareholders after the IPO). The above median alpha subsample is referred to as the high-ownership group and the below median alpha subsample as the low-ownership group. A significant relation is found not only for the relation between underpricing and equity retention by the original owners but also between post-issue operating performance and equity retention by the original owners after the IPO. High-ownership IPO group exhibits relatively less underpricing compared to low-ownership IPO group. Additionaly, a relatively superior post-issue operating performance occurs for the high-ownership group in comparison to low-ownership group. 

Bu çalışmada, yönetici–sahiplik düzeyinin halka arzlarda kısa dönemli hisse senedi fiyat performansına (düşük fiyatlandırma) ve halka arz sonrası uzun dönemli faaliyet performansına olan etkisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için incelenmiştir.  Bu amaçla, yüksek yönetici-sahiplik taşıyan firmalar ile düşük yönetici-sahiplik taşıyan firmaların ilk gün getirileri ve halka arz sonrası faaliyet performansları karşılaştırılmıştır. İnceleme kapsamındaki firmalar için halka arz sonrası medyan yönetici-sahiplik yüzdesi hesaplanarak; örneklemedeki firmalar yüksek yönetici-sahiplik (medyan değerin üzerindeki sahiplikler) taşıyan ve düşük yönetici-sahiplik (medyan değerin altında olanlar) taşıyan olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yapılan analizde sadece düşük fiyatlandırma ve halka arz sonrası yönetici-sahiplik düzeyi arasında değil, arz sonrası faaliyet performansı ile yönetici-sahiplik düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Çalışmadaki sonuçlara göre, yüksek yönetici-sahiplik düzeyi taşıyan grup düşük yönetici-sahiplik düzeyi taşıyan gruba göre daha az düşük fiyatlandırma göstermiştir. Benzer bir ilişki arz sonrası faaliyet performansı için de söz konusudur. Yüksek-yönetici-sahiplik düzeyi taşıyan grup, düşük yönetici-sahiplik düzeyi taşıyan gruba göre halka arz sonrası dönemde daha iyi faaliyet performansı göstermiştir.