Şekil Bellekli NiTi Alaşımlarının Özelliklerinin İncelenmesi


ARIN T.

Omniscriptum Gmbh & Co. Kg, Saarbrücken, 2014

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Omniscriptum Gmbh & Co. Kg
  • City: Saarbrücken
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the chemical composition-heat treatment conditions of NiTi Shape Memory Alloys, and it’s fatigue behaviour are investigated. Ti-% 51 at. Ni alloy shape memory helical spring was used in order to test speciment. Fatigue behaviour of helical spring has been showed with experimentally and numerically under tensile and compression stress. A testing unit has been developed for this aim. Chemical Composition of test speciment exhibits the persence of TiNi+TiNi3 phase region. Increasing of TiNi3 precipates as a result of fatigue cycling has been obtained in micrographs. In addition, existance martensitic variables has been detected by deformation. During the fatigue experiment, spear like martensitic crystals, which were generated by application were not disappeared under austenitic region. Therefore, end of the heating and cooling cycle has to be explained with percentage. Hysteresis loops of structural and functional fatigue behaviour of helical spring have been obtained. Loop interspaces have been verified for different forces numerically by using Lagrange polynomial interpolation method.

Bu çalışmada NiTi şekil bellekli alaşımların kimyasal bileşim-ısıl işlem koşulları ve yorulma davranışları incelemiştir. Deney numunesi olarak Ti-% 51 at. Ni alaşımdaki şekil bellekli yay kullanılmıştır. Yayın yorulma davranışları, çekme ve basma gerilmesi altında deneysel ve hesaba dayalı olarak ortaya konulmuştur. Bu amaçla bir deney düzeneği geliştirilmiştir. Bileşim TiNi+TiNi3 faz bölgesindedir. Mikroyapı fotoğraflarında TiNi3 çökeltilerinin yorulma devri artışı ile arttığı gözlenmiştir. Ek olarak deformasyon ile martenzitik varyantlarının oluşumu tespit edilmiştir. Yorulma deneyleri sırasında kuvvet etkisiyle oluşan iğnemsi martenzit kristaller, ısı etkisi altında östenit bölgesinde tamamen yok olmamıştır. Bu yüzden martenzit kristallerinin ısıtma soğutma çevrimi sonunda yüzde ile ifadesi gerekmektedir. Yayın yapısal ve fonksiyonel yorulma davranışında histerisiz eğrileri elde edilmiş, lagrange polimer enterpolasyonu yöntemi kullanılarak eğri aralıkları farklı kuvvet değerlerinde hesaba dayalı olarak teyit edilmiştir.