MAKSİLLER ANTERİOR DİŞLER ARASINDA GÖRÜLEN DİASTEMALARIN DİREKT KOMPOZİT REZİNLE RESTORASYONU: 2 OLGU SUNUMU


Karapıçak E. , Dülger K.

24. ULUSLARARASI EDAD ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 23 - 25 Ekim 2020, ss.1-10

  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Diastema, dişler arasındaki boşluklardan veya diş boyutları arasındaki farklılıktan kaynaklanan estetik bir problemdir. Diastemaların

kapatılmasında farklı tedavi alternatiflerine karşın, tek seansta kompozit rezinle restorasyon seçeneği en konservatif yaklaşımdır. Bu olgu

sunumunun amacı, maksiller anterior dişler arasında görülen 2 farklı diastema vakasının direkt kompozit rezinle restorasyonudur.