İlköğretim öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi: Trabzon İli Örneği


ALTUN T., Yiğit N., Adanur Z.

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, no.2, pp.69-86, 2011 (Peer-Reviewed Journal)