Bölümlendirilmiş İşgücü Piyasası Teorisi ve Türkiye Örneği


MURAT G.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.10, pp.33-56, 1995 (Scopus)