Ülkemizde Asit-Pasta Yöntemi İle Reçine (Oleoresin) Üretim Çalışmaları


DENİZ İ., ODABAŞ SERİN Z., ÖZ M., OKAN O. T., YILMAZ B., PEKEL M.

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.507-522

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.507-522
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The production of Pine resin one of the most important non-wood forest products of Turkey,
is usually carried out with acid-paste method. The investigations considering bore-hole
tapping method is being conducted. With acid-paste method production of resins was carried
out on red pine by a private company in Karaisalı, Adana and Kozan Forest District
Managements under the control of Adana Forestry Regional Directorate in 2012. At the end
of the production, 195 g / tree in the Karaisalı Forest District Management, 308 g / tree in the
Adana Forest District Management, and 300 g / tree yields in the Kozan Forest District
Management were obtained. Yields per trees have been very low in all three regions. A
report for the reasons on low yields has been prepared. The issues to be considered, with
regard to Forest District Managements: crown of production areas must be 1, no more than
2, areas should not be inclined and intensive living cover and tree should not include gall,
knot and fiber curl. The issues to be considered, with regard to company; workers must be
experienced resin production and should adhere to the specifications of resin production. In
the areas of production should be regularly checked by Forest District Management or by
experts.
Türkiye’nin önemli odun dışı orman ürünlerinden olan çam reçinesinin üretimi genelde asitpasta
yöntemi ile yapılmaktadır. Oyma delik yöntemi ile ilgili araştırmalar sürdürülmektedir.
Asit-pasta yöntemi, Adana Orman Bölge Müdürlüğü kontrolündeki Karaisalı, Adana ve
Kozan İşletme Müdürlüklerinde, özel bir firma tarafından 2012 yılında kızılçam ağaçlarında
uygulanmıştır. Yapılan üretim sonunda, verim, Karaisalı İşletme Müdürlüğü’nde 195
gr/ağaç, Adana İşletme Müdürlüğü’nde 308 gr/ağaç ve Kozan İşletme Müdürlüğü’nde ise
300 gr/ağaç olmuştur. Her üç bölgede de ağaç başına verim çok düşük olmuştur. Verim
düşüklüğünün nedenleri ile ilgili rapor hazırlanmıştır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan,
İşletme müdürlükleriyle ilgili, üretim sahasının kapalılığı 1 en fazla 2 olmalı, saha yoğun diri
örtülü ve meyilli olmamalı, ağaç gövdelerinde ur, budak ve lif kıvrıklığı olmamalıdır. Firma
ile ilgili ise, işçiler deneyimli olmalı ve reçine üretim şartnamesine uyulmalıdır. İşletme
müdürlüğünce veya uzman tarafından sahadaki üretim düzenli kontrol edilmelidir.