Batı Karadeniz Havzası’nda Alternatif Güvenlik Anlayışı ve Arayışları


Güntay V.

IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu “Çatışma&İşbirliği, Giresun, Turkey, 6 - 07 October 2011, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

A new security perception has changed a necessity with the developments in the West Black Sea Region as a regional.  When we adapt this perception to developments after 1990 and today’s options, regional security perception comes up at micro level. Especially based with Turkey, Bulgaria and Romania centered searching inclines us to concrete research. Black Sea secuity perception is perceived as a macro level issue concerning by all Black Sea Basin as a whole but this region’s stable increasing importance has a level which can carry with its alternative micro searches. This was proved by the conflicts with Georgia and Russia. Region states sometimes have conflicts but they could be in a same organization and beside that they don’t ignore cooperation initiative. At this context there are some problems in this area and that can be need a warning system from the west. This micro level organization at searching security, could be helpful to the states with its powerful effect and warning property. So this organization in the West Black Sea Basin will satisfy a need at a political manner. A new security searches will perceive its economic importance at the base of West Black Sea.

Batı Karadeniz’de bölgesel olarak yeni bir güvenlik algısı gelişmeler temelinde kendini daha çok hissettiren bir ihtiyaca dönüştürmüştür. Bu algıyı 1990 sonrasındaki gelişmelere ve günümüz seçeneklerine uyarladığımız zaman ortaya mikro düzeyde bir bölgesel güvenlik anlayışı çıkmaktadır. Özellikle Türkiye, Bulgaristan, Romanya merkezli bir arayış bizi somut bir araştırmaya yönlendirmektedir. Karadeniz güvenlik algısı bir bütün olarak tüm Karadeniz Havzası’nı ilgilendiren makro düzeyli bir konu olarak algılanmıştır fakat bölgenin istikrarlı şekilde artan önemi Karadeniz içindeki alternatif mikro arayışları da beraberinde getirecek düzeydedir. Bunu ispatlayan gelişmeler ise Gürcistan ve Rusya arasındaki çekişmeler olmuştur. Zaman zaman birbirleriyle çatışan bölge ülkeleri aynı örgütler içerisinde kendilerini göstermiş, işbirliği halinde olmayı da ihmal etmemişlerdir. Bu doğrultuda oldukça sıkıntılı bir yapıda olan Doğu Karadeniz, bölgesel olarak batıdan bir uyarı sistemini gerektirebilir. Güvenlik arayışı boyutundaki mikro düzeydeki örgütlenmenin ise özellikle uyarı niteliği taşıması ve bölgede etkili olabilecek yapıda olması bölge devletlerinin yararına olabilir. Bu doğrultuda Batı Karadeniz Havzası’nda oluşturulacak bir yapılanma siyasi anlamda da olsa bu ihtiyacı karşılayacaktır.  Batı Karadeniz temelindeki yeni güvenlik arayışları süreç içinde ekonomik anlamda önemini daha çok hissetirecektir.