Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Campylobacter türlerinin antimikrobiyallere direnç oranlarının araştırılması.


ÖZKAYA E., KOÇ Y., BARAN I., AYDIN F.

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2019, Turkey, 28 October - 01 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey