TEMPORAL DYNAMICS IN LAND USE/LAND COVER CHANGE: AN EXAMPLE OF KÖKEZ PLANNING UNIT


Creative Commons License

Bozali N.

Turkish Journal of Forestry, vol.5, no.1, pp.127-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Turkish Journal of Forestry
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-138
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 In this study, the temporal changes that occurred in the land use/land cover change between 1986 and 2017 in the Kökez Forest Sub-district under Aladağ Forest Management Directorate, Bolu Regional Directorate of Forestry were examined. For this purpose, land use/land cover change map were generated by using forest management plans, digital stand type maps and ArcGIS 10.5TM software. The changes were revealed based on change matrices produced with the help of the overlay analysis. In the research area, an increase of 57.8 hectares (0.7%) in the total forest area and 400 hectares (5%) in the productive forest area was determined in a period of thirty one years. Monitoring changes in this way will be extremely useful for decision makers in interventions to the forest ecosystem. In addition, in terms of planning forest resources in accordance with sustainable forest management, it is important to determine the temporal changes in forest ecosystems and the factors affecting them.

Keywords: Forest, land use/land cover change, forest management plan, Kökez

Bu çalişmada, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağli Kökez Orman İşletme Şefliğinin 1986 ve 2017 yillari arasindaki arazi kullanimi/arazi örtüsü değişiminde meydana gelen zamansal değişimler irdelenmiştir. Bu amaçla, orman amenajman planlari, sayisal meşcere haritalari ve ArcGIS 10.5TM yazilim programi kullanilarak zamansal değişim haritalari oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen bindirme (overlay) analizi yardimiyla geçiş (transition) matrisleri üretilerek değişimler ortaya konulmuştur. Araştirma alaninda otuz bir yillik periyotta toplam ormanlik alan miktarinda 57,8 (%0,7) hektar ve verimli orman alaninda 400 (%5) hektarlik bir artiş belirlenmiştir. Orman ekosistemindeki değişikliklerin izlenmesi yapilacak müdahalelerde karar vericiler açisindan son derece yararli olacaktir. Ayrica sürdürülebilir orman işletmeciliğine uygun olarak orman kaynaklarinin planlanmasi bakimindan, orman ekosistemlerinde meydana gelen zamansal değişimler ile bunlari etkileyen etmenlerin belirlenmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Orman, arazi kullanimi/arazi örtüsü değişimi, amenajman plani, Kökez