Current technological developments in cutting applications by abrasive waterjet ASINDIRICI SUJETI ILE KESME UYGULAMALARINDA GÜNCEL TEKNOLOJIK GELISMELER


Karakurt İ., Aydın G., Yıldırım F., Kaya S.

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1334-1339 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume:
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1334-1339
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Aşındırıcı sujeti (ASJ) teknolojisi; çok yönlü kesim yapabilmesi, düşük kesme gücü gerektirmesi, malzeme kaybının düşük olması ve termal bozunma oluşturmaması gibi önemli üstünlükleri nedeniyle sert ve dayanıklı malzemelerin kesilmesinde/işlenilmesinde tercih edilen bir teknolojidir. ASJ teknolojisinin çeşitli sektörlerde tercih edilebilir olması, bu teknolojinin açıklanmasına/anlaşılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapılmasına da yol açmıştır. Bununla birlikte farklı parça üretimine yönelik endüstriyel talepler, ASJ teknolojisinin çeşitlendirilmesine yönelik teknolojik arayışları da beraberinde getirmiştir. Hava katkılı aşındırıcı jet, manyetoreolojik akışkan katkılı aşındırıcı sujeti, soğutucu karışımlı aşındırıcı sujeti, termal destekli aşındırıcı sujeti ve buz katkılı aşındırıcı sujeti son yıllarda geliştirilen ve farklı sektörlerde araştırmalara konu olan bazı ASJ teknolojisi çeşitleridir. Bu çalışmada, ASJ teknolojisi ile kesme/işleme uygulamalarında bahsi geçen teknolojik çeşitlere yönelik bir değerlendirme sunulmuştur. lgili teknolojilerin çalışma prensipleri, tercih edilmeleri için öne çıkan özellikleri, uygulamalarını kısıtlayan faktörler ve literatürde yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Aşındırıcı sujeti, doğaltaş kesme, teknolojik gelişme.


ABSTRACT
Abrasive waterjet (AWJ) technology is a preferred technology in cutting/processing hard and strength materials due to its important advantages such as its ability to multi-dimensional cut, small cutting force, low material loss and no thermal distortion on the workpiece. The fact that AWJ technology is preferable in various sectors has also led to many studies to explain/understand this technology. Nevertheless, industrial demands for various parts production has brought different technological searches for diversification of AWJ. Abrasive air jet, magnetorheological abrasive waterjet, cryogenic abrasive waterjet, thermally assisted abrasive waterjet and ice assisted abrasive waterjet are some types of AWJ technology developed in recent years and subject to research in different sectors. In this study, an evaluation of these technological varieties in AWJ technology is presented. Working
principles of related technologies, their prominent characteristics, factors limiting their applications and studies in relevant literature are analyzed in detail.
Keywords: Abrasive waterjet, natural stone cutting, technological development