Sağlık Kurumlarında Personel Otoparklarının Ücretlendirilmesi: KTÜ Farabi Hastanesi Örneği


ŞEVİK S. , ESER L. Y.

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 Eylül 2017