Fen ve teknoloji dersi proje tabanlı öğretim uygulamasında ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler


AYVACI H. Ş., ŞENEL ÇORUHLU T.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.43-59, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-59
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to emerge students’ problems in project based
learning environments including which problems they faced and the reasons of these
problems. Case study was used in this study. The sample of this study consisted of
seventeen students. Semi structured interview was used for data collection.
Descriptive and content analysis were used in data analysis. Group interviews were
done with 10 students group in this study. It was seen that, students didn’t compose
creative production if they didn’t determine the project subject on their own. At the
end of the study, it was found out that, students had problems relate to compose
project models and to reach establishment for project. Proposals are presented
related to establishment should be give support to students’ projects. Also students
should be faced project based learning environment a lot.

Bu çalışmada amaç; ilköğretim öğrencilerinin proje çalışmaları sürecinde
karşılaştıkları olumsuzlukların neler olduğunu ve hangi sebeplerden kaynaklandığını
ortaya çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 17 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Mülakat verilerinin analizinde
nitel araştırma yöntemi kullanılmış, betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır.
Mülakatlar grup mülakatları şeklinde 10 farklı grupla birlikte yürütülmüştür.
Öğrencilerin proje konularını kendilerinin belirlemedikleri durumlarda yaratıcı
çalışmaların ortaya çıkarılmadığı görülmüştür. Araştırmanın sonucunda;
öğrencilerin proje modellerini oluşturmada, proje yapım sürecince kişi, kurum ve
kuruluşlara ulaşmada problemlerle karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin
proje çalışmalarına yeterli desteğin toplumda yer alan kurum ve kuruluşlar
tarafından verilmesi gerektiği ve öğrencilerin bu tür öğrenme ortamları ile daha çok
karşı karşıya getirilmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.