Accounting Transactions of Research and Development (R&D) Expenditures in The Framework of Turkish Accounting Regulations


Sürmen Y., Bayraktar Y.

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.21, no.63, pp.39-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 63
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-60
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to explain the accounting principles for Research and Development (R&D) expenditures in the framework of Turkish Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/ TFRS), The Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Businesses (BOBI FRS), Tax Procedure Law and General Communique on Accounting System Application. In this context, recognition, amortization, measurement after recognition and disposal issues regarding R&D expenditures has been exemplified based on assumptions by taking into account existing regulations. Thus, with comparative explanations for the accounting of R&D transactions, it has been tried to contribute to both the guidance of practitioners and the preparation of the financial statements in accordance with the relevance and faithful representation.

Bu çalışmanın amacı, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) çerçevesinde muhasebeleştirilme esaslarını açıklamaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki mevcut düzenlemeler dikkate alınarak Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesinde ilk kayıt, itfa, değerleme ve elden çıkarma hususları ile ilgili varsayıma dayalı örnekler oluşturulmuştur. Böylece söz konusu işlemlerin muhasebeleştirilmesine yönelik yapılan karşılaştırmalı açıklamalarla hem uygulayıcılara yol göstermeye hem de mali tabloların ihtiyaca ve gerçeğe uygun bir biçimde hazırlanmasına katkı sunmaya çalışılmıştır.