LZTR1 ve NUAK2 proteinlerinin etkileşimi ve mitokondriyal apoptoz yolağı üzerindeki etkileri


Karabulut S., Yıldız G.

18. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.100

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Leucine Zipper Like Post Translational Regulator 1’in (LZTR1) glioblastoma multiforme (GBM) ve hepatoselüler karsinom (HCC) kanserlerinde tümör baskılayıcı rolü olduğu, NUAK Family Kinase 2’nin (NUAK2) ise onkogen işlevi gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, LZTR1 ile NUAK2’nin birbirleriyle ilişkilerinin ve mitokondriyal apoptoz yolağının uyarıldığı hücrelerdeki etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu doğrultuda ilk olarak, Flag etiketli LZTR1 ve Myc etiketli NUAK2 ekspresyon plazmidleri ve Flag etiketli LZTR1’i kalıcı olarak ifade eden insan embriyonik böbrek 293 (HEK293) hücreleri hazırlandı. LZTR1 ile NUAK2’nin etkileşimleri immunopresipitasyon (IP) yöntemiyle, hücre içindeki lokalizasyonları immünofloresan (IF) boyama yöntemiyle incelendi. Apoptoz, hücreleri 0,4 mM hidrojen peroksit (H2O2) ile 10 saat muamele ederek tetiklendi. Geçici olarak NUAK2 ekspresyon plazmidi transfekte edilmeyen/edilen ve H2O2 uygulanmayan/uygulanan parental HEK293 hücrelerinde ve stabil LZTR1 klonlarında apoptoz sürecinde rol oynadıkları bilinen BCL-2, BAX, p53, fosforillenen (p)-p53-Ser15, p-p53-Ser46, Survivin, Kaspaz 3, aktif Kaspaz 3, PARP1 ve aktif PARP1 proteinlerinin düzeyleri özgül primer antikorlar kullanılarak Western blotlama (WB) yöntemiyle incelendi. Sonuçlar: IP deneyleri, LZTR1 ve NUAK2 proteinlerinin birbirleriyle etkileştiğini gösterdi. IF analizleri, tek başlarına LZTR1’in daha çok sitoplazmada, NUAK2’nin daha çok çekirdekte bulunduğunu ama LZTR1 varlığının NUAK2’nin lokalizasyonunun değişip sitoplazmada bulunmasına yol açtığını ortaya koydu. WB deneyleriyle, H2O2 muamelesi neticesinde aktif PARP1 protein düzeyinin arttığı, apoptozun LZTR1 protein seviyesinin azalmasına neden olduğu ve LZTR1’in apoptotik hücrelerde NUAK2’nin azalmasına da yol açtığı, LZTR1’in ve NUAK2’nin birlikte ifadesinin p-p53-Ser15 düzeyinin artmasına yol açarken LZTR1 ve NUAK2 aşırı ifade eden hücrelerde apoptoz tetiklendiğinde Survivin düzeyinin azalıp p-p53-Ser46 miktarının arttığı belirlendi. Tartışma: Bu çalışmayla, LZTR1 ile NUAK2 proteinlerinin birbirleriyle etkileştikleri, LZTR1’in NUAK2’nin hücre içindeki lokalizasyonunu değiştirdiği ve LZTR1 ile NUAK2’nin H2O2 ile uyarılan apoptoz üzerindeki etkileri ilk kez gösterildi. Bu bulguların LZTR1’in ve NUAK2’nin fonksiyonlarının ve ilişkilendirildikleri hastalıklardaki işlevlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.