Maçka-Zigana Karayolu Güzergâhı Ağaçlandırma Çalışmalarının Başarısı Üzerine Bir Araştırma


TURNA İ., GÜNEY D., EROĞLU E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.32-42, 2006 (Peer-Reviewed Journal)