Word Uygulamalı Yazma Teknikleri (Tez, Seminer, Proje, Ödev, Makale, Rapor, Poster, Kitap, vb)


Creative Commons License

ÖZKURT C. Y.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2006

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2006
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Writing techniques mentioned in this study; This course deals with "scientific writing" applications which are included in the literature in general literature. It deals with the examination of how these rules are practically applied with MS-Word program. In this respect, the study is addressed specifically to the person or researcher who has to write the report on the computer. All of the applications can be done in the same or similar way in different versions of Ms-Word. What is important is that this study explores how Ms-Word's capabilities can be used to write reports.

Bu çalışmada bahsedilen yazma teknikleri; "bilimsel yazma" konusunda genel olarak literatürde yer almış kurallara ait uygulamaları içermekte olup, bu kuraların MS-Word programı ile uygulamalı olarak nasıl yapıldığının incelenmesi ile ilgilidir. Bu bakımdan çalışma, raporunu bilgisayar ortamında kendisi yazmak durumunda bulunan kişi ya da araştırıcılara özel olarak hitap etmektedir. Yapılan uygulamaların hepsi Ms-Word'ün değişik sürümleri (versiyon) açısından ya aynen ya da benzer şekilde yapılabilmektedir. Önemli olan bu çalışma ile birlikte, Ms-Word'ün kabiliyetlerinin rapor yazımı esnasında nasıl kullanılabileceğinin irdelenmiş olmasıdır.