Kavramsal Radyo Ağlarında Tayf Tahsisi Probleminin Çözümü için Genetik Algoritma Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım


ÇAVDAR T., İMAMOĞLU M. B.

6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 16 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey