2000-2013 Yılları Arasında Doğu Karadeniz Havzasında Oluşan Taşkınların Kentsel Altyapıya Etkileri


YILMAZ B., ARAS E.

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 14 November 2015, pp.687-695

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.687-695
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Eastern Black Sea basin area has 38 large and hundreds of small valleys along the coast. One of the common characteristics of this valley is to have a high slope and the irregularity of the flow regime. These rivers, along the steep and deep valleys, are giving significant damage to residential areas in the field and the limited flat farmland in the valley floor. Landslides are occurring frequently in the region where falling rainfall excessive due to poor vegetation and existing geological conditions throughout the valley.

In this study, mentioned that floods have occurred between the years 2000 -2013 and its effects on urban infrastructure in the Eastern Black Sea region.

 

Doğu Karadeniz sahili boyunca 38 büyük ve yüzlerce küçük havza alanlı vadi bulunmaktadır. Bu vadilerin ortak özelliklerinden biri ve en önemlisi yüksek mecra eğimine sahip olmaları ve akış rejiminin düzensizliğidir. Dik ve derin vadiler boyunca ilerleyen bu akarsular, vadi tabanlarındaki sınırlı düzlük sahalardaki yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına önemli zararlar vermektedir. Aşırı yağış alan bölgede, vadiler boyunca zayıf bitki örtüsü ve mevcut jeolojik şartlar nedeniyle sıkça heyelanlar yaşanmaktadır.

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesinde denize dökülen akarsular ve bunların kollarından bu akarsulara dökülen yan derelerde, 2000-2013 yılları arasında oluşmuş taşkınlardan ve bu taşkınların kentsel altyapıya verdiği zararlardan bahsedilmektedir.